Schowaj mapę

O projekcie

„Wdrożenie innowacyjnej usługi oprawy wizualnej widowisk w formie interaktywnego
wielowymiarowego elementu scenografii poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez EMG Events Grzegorz Laszuk”

Przedmiotem projektu  jest realizacja procesu inwestycyjnego obejmującego komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę – firmę EMG Events Grzegorz Laszuk ze wsparciem zewnętrznego podwykonawcy – jednostki naukowej (Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), obejmującego zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) w celu wdrożenia na rynek innowacji produktowej – usługi oprawy wizualnej widowisk obejmującej interaktywny wielowymiarowy element scenografii wydarzeń (eventów) realizowanych w pomieszczeniach zamkniętych, o unikalnych cechach świadczących o przewadze konkurencyjnej opracowanego rozwiązania w stosunku do usług aktualnie dostępnych na rynku.

Projekt składa się z trzech zadań, w tym dwóch zadań obejmujących zakup odpowiednich, dedykowanych środków trwałych i zadania wspierającego wdrożenie projektu, obejmującego wykonanie obowiązków informacyjno-promocyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami projektu, które będą przedstawione na dedykowanej stronie, gdzie zaprezentujemy uzyskane wizualizacje dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu.

Projekt jest realizowany w roku 2023 na podstawie umowy o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-j012/23-00 z dnia 01.06.2023.

 


Projekt RPMA.03.03.00-14-j012/23 p.t. „Wdrożenie innowacyjnej usługi oprawy wizualnej widowisk w formie interaktywnego wielowymiarowego elementu scenografii poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez EMG Events Grzegorz Laszuk” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014 – 2020

Newsletter

Newsletter

    Naszym klientom zapewniamy natychmiastową odpowiedź

    created by